یزد-پارک علم و فناوری اقبال ساختمان مرکز رشد واحد 222

035-37269537 , 09162152812